Tên bài viết: Quay về bất đắc dĩ?
Người gởi: ngày 27.06.2011
--------------------------------------

(Motgiadinh.com) Cũng đến lúc này anh mới nhận tội và xin em đừng làm gì ầm ĩ. Mọi người khuyên em bỏ qua vì anh đã nhận sai, có người còn bảo em cũng có lỗi vì không theo sát anh ấy, để chuyện xong rồi mới biết. Em lại nghĩ, tự nhiên anh ấy đâu có nhận lỗi, nếu cô kia không bỏ rơi… Anh quay về “bất đắc dĩ” như thế, liệu có gì bảo đảm không? (Quỳnh Nga)
(Theo PNO)


--------------------------------------
Bài viết được chép về từ Motgiadinh.com
Địa chỉ bài viết: