Chăm sóc bé sơ sinh từ 1 đến 12 tháng tuổi
Ngày đăng: December 27, 2010


Chăm sóc bé sơ sinh 1 tháng tuổi
Chăm sóc bé sơ sinh 2 tháng tuổi
Chăm sóc bé sơ sinh 3 tháng tuổi
Chăm sóc bé sơ sinh 4 tháng tuổi
Chăm sóc bé sơ sinh 5 tháng tuổi
Chăm sóc bé sơ sinh 6 tháng tuổi
Chăm sóc bé sơ sinh 7 tháng tuổi
Chăm sóc bé sơ sinh 8 tháng tuổi
Chăm sóc bé sơ sinh 9 tháng tuổi
Chăm sóc bé sơ sinh 10 tháng tuổi
Chăm sóc bé sơ sinh 11 tháng tuổi
Chăm sóc bé sơ sinh 12 tháng tuổi

Bạn hãy bảo đảm rằng những vật năng trên bàn và kệ sách không bị đổ ngược vào gây tổn thương cho bé. Để những vật nóng vào sâu trong bếp và đừng để những vật bén, nhọn trên ghế hay bàn thấp.
(Theo sưu tầm)
Xem các bài viết khác tại www.motgiadinh.com