Chim cánh cụt
Ngày đăng: June 01, 2009
Chim cánh cụt mẹ đang nhìn con trìu mến. Hai mẹ con đang cùng đứng trên băng.

Xem các bài viết khác tại www.motgiadinh.com