Mười Quả Trứng Tròn
Ngày đăng: June 08, 2009
Tác giả: Phạm Hổ
Mười quả trứng tròn
Mẹ gà ấp ủ
Sáng nay ra đủ
Mười chú gà con

Lòng trắng lòng đỏ
Thành mỏ thành chân
Cái mỏ tí hon
Cái chân bé xíu

Lông vàng mát dịu
Mắt đen sáng ngời
Ơi chú gà ơi
 Ta yêu chú lắm!

Trong lòng tay ấm
Chú đứng chú kêu
Mẹ gà cục cục
Chú ngoái nhìn theo

Ta thả chú ra
Chạy ăn cùng mẹ
Chạy sao nhanh thế
Chạy biến cả chân

Là gà của bé
Chú nhớ đừng quên
Ăn khỏe lớn khỏe
Đẻ rõ nhiều thêm.
Xem các bài viết khác tại www.motgiadinh.com