Sự phát triển của bé - Tháng thứ 11
Ngày đăng: June 19, 2009
Bé đang phát triển nhận thức về đúng hay sai. Khi bé làm điều gì “tốt”, bé sẽ kêu gọi sự chú ý của bạn. Bé có thể lặp lại hành động này. Khi bé làm chuyện “không tốt” và sợ bị bắt gặp, bé có thể núp đi.
Con bạn biết làm gì ở tuổi này?

Những thay đổi quan trọng:

Chơi để phát triển:

Nuôi dưỡng bé:

Chăm sóc bé:

Theo Cẩm nang CSB
Xem các bài viết khác tại www.motgiadinh.com