Sự phát triển của bé - Tháng thứ 6
Ngày đăng: June 19, 2009
Mặc dù bé có thể ăn dặm từ bây giờ, sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng chính của bé. Đừng cho bé uống sữa bò cho đến khi bé được ít nhất 1 tuổi.

Những thay đổi quan trọng:

Chơi để phát triển:

Nuôi dưỡng bé:

Chăm sóc bé:

Theo Cẩm nang CSB
Xem các bài viết khác tại www.motgiadinh.com